Alle fortjener å bli inkludert

Saja Andersson, Illustrasjon.

Forfatter: Saja Andersson

Avdelingsleder og ekspert på universell utforming av ikt

Lesetid 3 minutter

Artikkel

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet på en likeverdig måte. Menneskers rettigheter avhenger ikke av hvem du identifiserer deg som, hvilken bakgrunn du har, funksjonsevne eller om du er en jente som liker en annen jente. Det er rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske.

"Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre"... "I Norge er vi mennesker, og på tross av all vår ulikhet – er vi ett folk." – Hans Majestet.

Det er sommer, og vi kan gradvis kjenne lukten av ferie. Vi har kommet langt inn i juni - måneden hvor vi rundt om i verden feirer og markerer kjærlighet og mangfold. Dette er måneden hvor vi feirer enhvers rettighet til å fritt leve sin egen identitet.

Pride er årets mest fargerike folkefest. Med glitter, regnbuer og parade, feires det i gatene.

Gjennom folkefesten settes det fokus på å synliggjøre kampen. Den er et viktig symbol for de skeives rettigheter.

Universell utforming er helt nødvendig i et inkluderende samfunn

I Norge har vi gode forutsetninger. Vi har lover som beskytter oss, og lover som skal fremme likestilling og forbud mot diskriminering. Dette gjelder særlig for grupper som er mer sårbare for diskriminering enn andre. Et samfunn uten diskriminering er en forutsetning for likestilling og like muligheter.

På lik linje er universell utforming nødvendig for at samfunnet skal være inkluderende. Uten det, kan vi ende opp med løsninger som skaper barrierer og ikke støtter menneskers egne forutsetninger for å kunne delta. Vi må derfor utforme design for flere menneskers unike behov, preferanser og forutsetninger. Det gjør vi med universell utforming. For å lykkes kreves åpenhet, handling og planlegging.

Det gjelder oss alle

Universell utforming har ikke et kjønn, seksuelt uttrykk eller legning. Det gjelder for meg, for deg og for oss alle. Med flere universelle løsninger unngår vi stigmatiserte løsninger, og med en verdsetting av mangfoldet bidrar vi til en større deltakelse og mindre utenforskap.

Det er ikke den eneste veien å gå, men det er en vei vi må krysse for å nå den endelige destinasjonen.

Vi har fortsatt en lang vei å gå

I den perfekte verden blir ingen diskriminert, trakassert eller ekskludert i samfunnet. Løsninger er universelt utformet, og alle kan ta del i fellesskapet og realisere sine drømmer og mål. Sluttdestinasjonen er ikke nådd ennå.

For å komme oss dit, må vi starte med anerkjennelse, bevissthet og ansvarliggjøring. Vi må alle, som medmennesker, ta et ansvar. Endring skjer ikke av seg selv, men i oss selv. Vi trenger å gå den veien sammen, med kjærlighet og aksept.

En stor del av Pride handler om kjærlighet. Kjærlighet til oss selv og til andre. Kjærlighet som overvinner frykt og hat. Kjærlighet som forener oss på tvers av forskjeller. Kjærlighet som gir oss mening og glede i livet. Kjærlighet vi får ved å føle oss inkludert.

Jeg tar et standpunkt for kjærligheten.

Happy Pride! 🏳️‍🌈

Useits nyhetsbrev

Flere artikler

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.