Universell utforming – hvor begynner man?

Tommy Olsson, Illustrasjon.

Forfatter: Tommy Olsson

Ekspert på universell utforming av ikt

Lesetid 3 minutter

Artikkel

I Europa har lovgivningen i flere år pålagt offentlige aktører å oppfylle kravene til digital universell utforming i tjenestene sine. Om knapt to år skal et nytt direktiv tre i kraft, og dette vil pålegge tilsvarende krav på en rekke tjenester som ofte drives privat, inkludert banktjenester og netthandel.

Hvis du ikke har jobbet med digital universell utforming og inkludering tidligere, kan dette virke som en utfordrende oppgave. Hvordan går man frem? Hvor starter man? Kan man få hjelp?

Vi tar det rolig og begynner fra begynnelsen. Det er fem steg vi må gjennom:

  1. Forstå
  2. Lære
  3. Organisere
  4. Gjennomføre
  5. Kontrollere

Trinn 1: Forstå

Loven er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå et større mål. Hvis du prøver å bygge universelt utformede tjenester bare fordi loven krever det, vil du sannsynligvis ikke lykkes så godt. Du må forstå hvorfor universell utforming er viktig og hvordan det er en fordel alle brukere. Videre må du innse at dette handler om mennesker og deres behov, ikke bare om teknologi og hjelpemidler. Overraskende nok kan fokus på universell utforming også føre til økte inntekter snarere enn økte kostnader.

Trinn 2: Lære

Når du har forstått hvorfor universell utforming bør være en integrert del av all utvikling, er det på tide å lære hvordan det gjøres. Det finnes mye informasjon tilgjengelig på nettet, men det er viktig å være kritisk til kildene. Start med å lære hvordan du gjør det riktig fra begynnelsen, i stedet for å prøve å rette opp feil som allerede er gjort.

Trinn 3: Organisering

Når du og dine kolleger har lært hvordan man skal gjøre det, er det på tide å tilpasse organisasjonen slik at aspekter i universell utforming integreres på riktig måte i prosessen. Disse aspektene må være til stede helt fra starten, fra planleggingen og gjennom hele prosessen med kravspesifikasjon, design, utvikling, copywriting og testing.

Trinn 4: Implementering

I begynnelsen vil universell utforming sannsynligvis være noe du må minne deg selv på. Etter hvert blir det en naturlig del av arbeidsflyten – like naturlig som å skrive en forståelig tekst. Dette handler om modenhet.

Trinn 5: Kontrollere

Det sies ofte: "Ingenting er ferdig før det er testet." Dette gjelder spesielt for universell utforming. Det er av enorm betydning å teste det du har bygget. Undervurder verken tidsforbruket eller viktigheten av at testpersonene forstår prinsippene bak universell utforming. Hvis mulig, bør testingen gjøres med faktiske brukere – og det er viktig å sørge for at testgruppene representerer målgruppen. Dette innebærer ikke bare variabler som kjønn, alder og sosial bakgrunn, men også ulike funksjonsnivåer.

Søk hjelp fra eksperter

Å lære å utvikle for universell utforming tar tid. Dine kolleger kan ha en solid forståelse, men kanskje ikke all nødvendig kunnskap. Konsulentfirmaer som Useit er her for å gi støtte gjennom alle fem stegene når du trenger det.

Useits nyhetsbrev

Flere artikler

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.