Flere kundecaser

Norges sjømatråd får ekspertstøtte for analyse mot lovkrav

Norges sjømatråd tilbyr mange nettløsninger som skal bidra til å inspirere og øke kunnskapen om, og forbruket av norsk sjømat. Deres samarbeid med den norske fiskeri- og havbruksnæringen er rettet mot å utvide markedene for norsk sjømat. Som et offentlig selskap er Norges sjømatråd eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Norges sjømatråd tok kontakt med oss ​​i Useit for å få en grundig vurdering av den nåværende tilstanden i forhold til kravene for universell utforming, inkludert standardene WCAG 2.1 og EN 301 549. Sjømatrådets mål er at alle, uansett funksjonsnedsettelse skal ha tilgang til den samme informasjonen og inspirasjonen til å velge sjømat. Selv også på nettsidene.

Media

En fiskebåt i havet.
En form med fisk og ulike grønnsaker.

Kundesitater

Å ha oversikt over alle krav til nettstedene våre har vi ikke ressurser til. Useit gjorde analysen for oss og vi kunne gå direkte til implementering av forslagene vi fikk.

Robert Isaksen, Digital System Specialist

Analyser av universell utforming

For å få en overordnet status og godt fundament, startet vi med å kartlegge hvordan Norsk sjømatråd løsninger oppfylte kravene for universell utforming. Vi gjennomførte grundige analyser basert på de juridiske lovkravene, og resultatene ga oss verdifull innsikt som dannet grunnlaget for vårt fremtidige arbeid. Målet var å implementere en robust løsning som oppfyller alle kravene i standarden (WCAG 2.1) for universell utforming.

Useit gjennomførte fire separate analyser på ulike nettsider i regi av Norges sjømatråd. Disse analysene klargjorde tydelig i hvilken grad nettsidene overholdt lovkravene, og ga oss og kunden et godt grunnlag for å identifisere nødvendige tiltak for å sikre universell utforming.

Resultatene av analysene ble presentert av en oversiktlig digital rapport som inkluderte prioriterte handlinger, rangert fra anbefalte forbedringer til kritiske feil. Dette gjorde det enkelt for alle involverte parter å arbeide med å løse problemene som var relevante for deres respektive ansvarsområder.

Utarbeidelse av tilgjengelighetserklæring

Useits eksperter brukte resultatene fra analysene om universell utforming for å lage tilgjengelighetserklæringen. Til sammen skrev Useit fire tilgjengelgelighetserklæringer for de fire sidene som ble analysert.

Norges sjømatsråd sin hjemmeside.

Sammendrag

Om Norges sjømatsråd

Norges sjømatråd, logo.

Norges sjømatråd samarbeider med den norske fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markedene for norsk sjømat ved å tilby lokal markedsinformasjon, bidra til markedsutvikling og styring av omdømmerisiko.

Kategorier

  • Analyse av universell utforming
  • Utarbeidelse av tilgjengelighetserklæring

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.