La brukerne hjelpe deg til å bli bedre på universell utforming

Forfatter: Saja Andersson

Avdelingsleder og Ekspert på universell utforming av ikt

Publisert 18 april 2023

Lestid 2 minutter

Artikkel

Ved å gjøre det lett for brukerne å gi tilbakemeldinger, kan dere raskere tilby bedre og mer tilgjengelige nettsider og digitale tjenester.

Brukere av nettsteder og digitale tjenester er ikke ansvarlig for å lære utviklere, designere eller eiere hvordan de skal lage digitale produkter som er universelt utformet. Men brukerne kan være med å påvirke og si fra når de digitale tjenestene ikke fungerer.

Alle offentlige virksomheter har krav om å publisere en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider og digitale tjenester. I denne erklæringen skal det også være en tilbakemeldingsfunksjon hvor brukere kan melde fra om ting som ikke fungerer.

Tanken med tilbakemeldingsfunksjonen er at brukere kan være med å påvirke slik at offentlig sektor får beskjed om når deres tjenester ikke fungerer. Ved å bruke tilbakemeldingene får de konkrete problemer å løse.

Selv om jeg jobber med universell utforming til daglig, lærer jeg stadig noe nytt når jeg snakker med brukerne. Å høre, se og oppleve noen av menneskers ulike utfordringer er både lærerikt, men også frustrerende at vi ikke kommet lenger.

Saja
Prosjektleder

Brukerne synes det kan være vanskelig å gi tilbakemeldinger

Et nettsted eller digital tjeneste kan rent teknisk være innenfor regelverket for universell utforming. Likevel ser vi at det ofte ikke fungerer godt nok for faktiske brukere i den virkelige verden. Derfor er reelle tilbakemeldinger så verdifulle og så viktige.

En utfordring er at mange som opplever hindringer ikke gir beskjed om utfordringene de møter.

En årsak kan være at brukerne ikke er vant med å gi tilbakemeldinger eller forventer ikke noe annet. En annen årsak er at det er vanskelig å vite hvordan man gir konkrete tilbakemeldinger.

Vi anbefaler derfor at eiere av nettsteder og digitale tjenester gjør det lett for brukerne å gi tilbakemeldinger på hva som ikke funker. Slik kan dere raskere lage digitale produkter som fungerer for alle!

Les mer: Digitalt utenforskap et stort samfunnsproblem

Les mer: God universell utforming handler om mer enn regelverk

Useits nyhetsbrev

Flere artikler

God fargekontrast er viktig for folk med synsvariasjoner

Artikkel

To av tre nordmenn melder om dårlig syn og hele 3 prosent av Norges befolkning har alvorlig nedsatt synsevne. For at personer med synsvariasjoner kan bruke nettsiden din, må du sørge for god fargekontrast.

I denne artikkelen vil du lære om hvordan vi har pleid å måle kontrast og hvor vellykkede kravene til kontrast har vært.

Forfatter: Nina Bauge

Ekspert på universell utforming av ikt

Publisert 1 juni 2023

Lestid 8 minutter

Hvordan utviklere kan lage tilgjengelige nettsteder med WAI-ARIA

Artikkel

Som utvikler kan det være en utfordring å få en nettside helt universelt utformet i henhold til WCAG-standarden. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan komme ett skritt nærmere å møte standarden ved å bruke WAI-ARIA-attributter.

Forfatter: Hanna Fredholm

Ekspert på universell utforming av ikt og frontendutvikler

Publisert 19 mai 2023

Lestid 6 minutter

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.