God universell utforming handler om mer enn regelverk

Forfatter: Saja Andersson

Avdelingsleder og Ekspert på universell utforming av ikt

Publisert 30 mars 2023

Lestid 3 minutter

Artikkel

En ny analysemetode viser at det ikke er nok å bare følge regelverket. Skal digitale tjenester være tilgjengelig for alle må eiere av nettsteder og digitale tjenester sette brukeren, og ikke regelverket, i sentrum.

Useit Norge, den svenske brukerorganisasjonen Begripsam og organisasjoner i Norsk funksjonshemmingsbevegelse har sammen utviklet en analysemetode som gjør det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne å selv kunne analysere om en nettside oppfyller krav til universell utforming.

Analysematerialet er utarbeidet gjennom en samarbeidsprosess. Hvordan analyser utføres har blitt testet iterativt på utvalgte nettsider i Norge.

Funnene så langt viser at selv om det ofte er en sammenheng mellom nettsider som fyller alle krav og god brukeropplevelse, rapporterer likevel brukere om negative opplevelser.

Analysematerialet finner du lenger ned under avsnitt Materiell.

Analysematerialet kan avgjøre om et nettsted har små eller store problemer

Til sammen med en gruppe medlemmer fra ulike forbund har vi gjennomført analyser opp mot krav til universell utforming av det som anses å være noen av Norges viktigste nettsider og digitale tjenester.

Det er ikke komplette analyser mot alle samtlige krav, men med dette analysematerialet får vi tilstrekkelig informasjon for å kunne avgjøre om et nettsted har små eller store problemer.

Overordnet viste resultatet at nettsider som skåret høyt på samsvar av kravene, også ga generelt en bedre opplevelse. Samtidig var det flere utfordringer som ble oppdaget på ting som ikke er en del av regelverket, men som påvirket negativt for brukernes opplevelse av tjenesten.

Det er ikke nok å kun oppfylle de tekniske kravene

Et eksempel som fremheves i rapporten er nav.no. Nav.no får et godt resultat i den tekniske gjennomgangen. Vi kan se at det er jobbet mye med de lovpålagte kravene for universell utforming og våre tester bekrefter det.

Samtidig viser en test vi gjennomførte der testdeltakerne har en utviklingshemming at nav.no er svært vanskelig å bruke.

Med andre ord kan en nettside få et godt testresultat mot de tekniske kravene, men samtidig få et dårligere testresultat mot de kognitive kravene.

Det viser og bekrefter at universell utforming er langt mer enn å bare følge regelverket.

Les om hele prosjektet i denne rapporten «Strategiske analyser av universell utforming (PDF)».

Materiell

Her finner du Materiell knyttet til dette prosjektet.

Enkel testmetode, universell utforming (PDF)

Testmetode, universell utforming (PDF)

Kognitiv universell utforming: Analyse av NAV.no (PDF)

Useits nyhetsbrev

Flere artikler

God fargekontrast er viktig for folk med synsvariasjoner

Artikkel

To av tre nordmenn melder om dårlig syn og hele 3 prosent av Norges befolkning har alvorlig nedsatt synsevne. For at personer med synsvariasjoner kan bruke nettsiden din, må du sørge for god fargekontrast.

I denne artikkelen vil du lære om hvordan vi har pleid å måle kontrast og hvor vellykkede kravene til kontrast har vært.

Forfatter: Nina Bauge

Ekspert på universell utforming av ikt

Publisert 1 juni 2023

Lestid 8 minutter

Hvordan utviklere kan lage tilgjengelige nettsteder med WAI-ARIA

Artikkel

Som utvikler kan det være en utfordring å få en nettside helt universelt utformet i henhold til WCAG-standarden. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan komme ett skritt nærmere å møte standarden ved å bruke WAI-ARIA-attributter.

Forfatter: Hanna Fredholm

Ekspert på universell utforming av ikt og frontendutvikler

Publisert 19 mai 2023

Lestid 6 minutter

Kontakt

Er du interessert i våre tjenester eller har du spørsmål? Ta kontakt med Daniel så forteller han deg mer!

Postkasse som mottar hvite flygende brev i torrent.